THIẾT BỊ PHÒNG DỊCH

THIẾT BỊ PHÒNG DỊCH

1,200,000đ 940,000đ

Máy đo huyết áp điện tử Omron Hem-7124

EZ Xu: 1090.91